Götterspeise

2., 9. Februar 2018 (zum letzten Mal)

Landesbühne Wilhelmshaven


Götterspeise

2., 9. Februar 2018 (zum letzten Mal)

Landesbühne Wilhelmshaven


Die Netzwelt

27. Dezember 2017, 12., 18. Januar; 2., 22., 24. Februar 2018

Landestheater Tübingen


Premiere: 7. April 2018

Premiere am 7. April 2018, 25. April; 2., 5., 16., 18. Mai 2018

Landesbühne Wilhelmshaven


Premiere: 6. Mai 2018

Premiere am 6. Mai 2018; 8., 13., 16., 24., 29. Mai; 3., 5., 9., 13. Juni 2018

Landestheater Schleswig-Holstein, Schleswig 


Premiere: 21. Januar 2018

Premiere am 21. Januar 2018; 11. Februar; 2. März 2018

Landesbühne Wilhelmshaven